Separatutstillinger 2014

2014
182 – 16.01.14 – 09.02.14 Gunn Lisbet Gaarden
183 – 13.02.14 – 09.03.14 Ineke van Hal
184 – 13.03.14 – 06.04.14 Bjørn Chr. Røed
185 – 10.04.14 – 01.06.14 Gino Scarpa
186 – 05.06.14 – 28.06.14 Rune Werner Molnes
187 – 03.07.14 – 30.08.14 Else Husted Kjær
187B – 30.07.14 – 30.08.14 Anette Andersen 
188 – 11.09.14 – 05.10.14 Marita Reinhold
189 – 09.10.14 – 02.11.14 Anne Valen Næss
190 – 06.11.14 – 30.11.14 Yang Zhu
191 – 04.12.14 – 04.01.15 Kristian Finborud