Separatutstilling Inger Karthum 02.11. – 26.11.2017

Kunst handler for meg om grunnleggende ting som angst, glede, forgjengelighet, evighet, nærhet og distanse. Jeg liker å tro at det vi tar for gitt, må avdekkes igjen og igjen. Vi kan bli provosert, opprørt, urolig eller opprømt av kunst. Kunst, som ofte betraktes som unyttig og ulønnsom, kan opplyse viktige aspekter ved våre liv og fremme en tenkning som ikke er ment å lede fram mot noe bestemt. Denne «unyttige» tenkningen kan hjelpe oss til å se våre liv som en helhet og i en større sammenheng.
På 70-tallet ble grafikeren Herbert Thoma min lærer i Stavanger. Jeg, som skulle bli maler, endte opp som grafiker. Likevel har jeg gjennom årene jobbet med mange ulike teknikker – collage, skulptur, video og prosjekter, også sammen med andre kunstnere: de siste årene med maleren og tegneren Malcolm Ashman fra Bath, England.

Inger Karthum