Hertervighuset

 Carl Helge Hana i Galleri Amare har kjøpt Lars Hertervigs barndomshjem i Bjergsted. Han vil sikre huset for kulturen.
Kunsterbolig: Det er en gammel drøm som går i oppfyllelse når Carl Helge Hana nå overtar Hertervighuset i Bjergsted. Da han startet Galleri Amare i 1991 undersøkte han mulighetene for å kjøpe akkurat det huset. Den gang var det helt uaktuelt.

Så kjøpte han et hus i Gamle Stavanger i stedet. Her tilbyr han kunstnere å bo mens de stiller ut i Galleri Amare, eller lager nye bilder. Nå kan de tilreisende velge om de vil bo i Gamle Stavanger eller i Hertervig-huset. Huset i Gamle Stavanger eller i Hertervig-huset.

Huset i Gamle Stavanger ble kjøpt for èn million kroner, Hertervig-huset for 1, 2. Mens det tok to år og nok en million å få huset i Gamle Stavanger slik Hana ønsket, er det nesten bare å flytte inn i Rosenberggata 38.

•Jeg har sett at det er brukt ny murstein i pipen, det er mye finere med gammel på et hus som dette. Og så ville det vært flott med møbler som kunne ha vært der på Hertervig sin tid, sier Carl Helge Hana.

Hana fortalte nylig kunstneren Karl Erik Harr at han hadde kjøpt Hertervig sitt hus. Harr er opptatt av Hertervig og ble meget entusiastisk da han hørte dette. Kunne blant annet tenke seg å markere Hertervig med utgangspunkt i huset. Harr tilbød seg også å holde foredrag om ham,

Offentlig oppgave

Lektor Knud Helliesen skrev et innlegg i Aftenbladet i november i år hvor han oppfordret Stavanger kommune til å sikre seg Hertervig-huset nå som det var til salgs.
At det ble Carl Helge Hana som kjøpte huset, ser Helliesen som den nest beste løsningen. Hana er en person som er i stand til å ta vare på huset. Og Helliesen regner også med at når kommunen innser at huset burde eies av den, er Hana villig til å selge videre.

Carl Helge Hana bebreider ikke kommunen fordi den ikke kjøpte huset. Men når det offentlige ikke brukte muligheten, tok han opp lån for å sikre huset for fremtiden.


Barndomshjem

Hertervig-huset ble satt opp på Borgøy, men familien Hertervig tok det med seg til Stavanger og Rosenberggata 38 da de flyttet hit i 1838. Da var Lars åtte år gammel.
Familien solgte huset da faren døde i 1885. Da flyttet Lars til Rosenberggata 26, hvor han bodde i seks år. Lars Hertervig døde i 1902.
I 1969 ble det foreslått å flytte Hertervig.huset til Gamle Stavanger. I 1972 var det aktuelt å plassere det i Øvre Strandgate 102.
Byantikvar Einar Heden uttalte til Aftenbladet at huset burde bevares i 1981. Den gang var det snakk om å utvide grensene for Gamle Stavanger slik at også deler av Rosenberggate hørte med.
Bjarne Evensen eide huset i en rekke år, det var hans arvinger som solgte til Carl Helge Hana.
Huset ble restaurert i 1995. Da ble mest mulig av opprinnelige vegger og murer bevart innvendig. Samtidig som huset ble isolert, og fikk nye takbjelker, nytt elektrisk anlegg og nytt sanitæranlegg.

Carl Helge Hana forteller at det har bodd folk i huset det meste av tiden. Men på grunn av trafikken egner det seg ikke for barnefamilier.
Etter at familien Hertervig solgte, bodde det elleve mennesker i huset en periode. To familier fordelt på to etasjer, på til sammen rundt 50 kvadratmeter.