Furnes, Lars Roger

Kunstneren ble født i Ålesund 4. juli 1948 hvor han også vokste opp, men som voksen har han bodd mye i utlandet og skaffet seg solid kunstutdannelse. På 1970-tallet studerte han noen år i Berlin, på 1980-tallet studerte han i Paris med den franske stats kunstnerstipend. Midt på 1990-tallet slo han seg ned i Mandal og gjorde sørlending av seg.

 

 

CV

Staatliche Hochschule f.b. Künste, Berlin 1971-75; Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris 1980-83; Statens Kunstakademi, Oslo 1984-85; Atelier Nord hos Anne Breivik, Oslo 1977; elev hos W.S. Hayter, Atelier 17, Paris 1981.

Den Franske Stats Kunstnerstipend 1980-83; Elingaardstipendet 1988; Statens reisestipend 1996; Statens reisestipend 1997; Fondet for Utøvende Kunstnere, produksjonsstøtte 1994; Ålesund bys Kunstnerpris 1999.

Galleri Nulpe, Berlin 1974; Larvik Kunstforening 1976 og -89; J.J. Aasens Kunstgalleri, Ålesund 1976 og -97; Galleri Alana, Oslo 1977; Galleri Moderne, Ålesund 1978; Førde Kunstforening 1979; Galerie Jean Camion, Paris 1982; Ålesund Kunstforening 1983 og -89; Oslo Nye Teater (foyeen) 1984; Landsforeningen Norske Malere, LNM, 1985; Galleri Galtung, Oslo 1985 og -96; Galleri Hammarlund, Oslo 1986; Galleri Kjell Olsen, Drammen1987; Galleri 1814, Eidsvoll 1988, -90 og -94; Ski Kunstforening 1988; Mandal Kunstforening 1988, -94 og -97; Porsgrund Kunstforening 1988; Larvik Kunstforening 1989; Hamar Kunstforening 1989; Galleri Tonne, Oslo 1989, -92 og -99; Galleri Tyr, Asker 1989; Galleri Varden, Moss 1989 og -96; Galleri Vera, Drøbak 1993; Christiansands Kunstforening 1999; Galleri Amare, Stavanger 2000