Olsen, Kjersti


Kjersti Olsen har hatt verksted i Bergen siden høsten 1999. Jeg har min utdannelse fra Høgskolen i Akershus, avdeling for produktdesign og produktutvikling, og Le CNIFOP (nasjonalt senter for keramikk), i Saint- Amand-en -Puisaye i Frankrike. Saint-Amand-en-Puisaye ligger sentralt i et tradisjonsrikt område for keramisk produksjon, like i nærheten av la Borne, kjent for sitt internasjonale keramikk-miljø. I Frankrike jobbet jeg også en periode i verkstedet til Christine Limosino-Favretto i la Borne, og hos Christine Viennet i Bezièrs.