Stoltenberg, Hanna-Get Grieg

 

Grafiker, f. i Bergen 13. sept. 1923.Datter av arkitekt Per Geelmuyden Grieg og Inger Bratt.- Gift med Kristian S. Bosatt i Oslo.

 

 

CV

 

UTDANNELSE:
BKHS 1943, 1967 -70; SHKS 1944-45; Ecole
des Arts Decoratif, Paris 1948; Studieatelieret i
Bergen: 1957 -60; kunsthistorie (2 semester)
Rogaiand distriktshogskole 1970-arene; Atelier
Nord 1980.
STIPENDIER, REISER OG UTENLANDSOPPHOLD:
Oppho1d i Malaysia ca. 1981 – 84.
UTSTILLINGER:
Kollektivutst.: Hostutst. 1966; Vestlandsutst.
1966-71, -73; Kunstnere fra Bergen, Abo
1969; Billedkunsten i Bergen. Status 70, Hergens
Kunstfor. 1970; Bildende Kunstneres Forening
i Bergen 1931-1971, Bergens Kunstfor.
1971; vandreutst. Stvg. Kunstgall. 1976-77; ju-
1eutst. Stvg. Kunstfor. 1976, -77, -78; Stvg. Bibliotek;
Gall. B.K.F., Rogaland 1980; Atelier
Nords utst. iF 15, Moss 1982.
OFFENTLIGE ARBEIDER:
Innkjopt Stvg. kommune; Stvg. 1rerarh0gsku1e;
Sentra1sjukehuset i Rogaland, Stvg.; Rogaland
fy1ke; NRK, Bergen.
STILLINGER, MEDLEMSKAP OG VERY:
Kunstanmelder Stvg. Aftenbl. 1974-75. Med-
1em Bi1dende Kunstneres Forening Rogaland,
styremedlem 1974-78; Oslo Bi1dende Kunstnere