Haljevac (Memo), Sulejman

Sulejman Haljevac, også kalt » Memo», ble født 24.11.1981 i Sarajevo og bor fortsatt der.

Han tilhører kunstnergruppen abstrakte ekspresjonister. Han har mastergrad fra Academy of Fine Arts, malerilinjen, i Sarajevo i Bosnia.

Fargene er hans varemerke for beskrivelse av følelser, og maleriene er fortellinger om livet og omgivelsene rundt ham – hans frykt, kjærlighet og drømmer.

«Memo» har hatt 10 separatutstillinger og deltatt i vel 150 gruppeutstillinger i Sarajevo og hele Balkan-regionen.