Thrall, Torunn

 

Torunn Thrall har vært aktiv billedkunstner siden 1986. Foruten utstillingsvirksomhet, har hun hatt en rekke utsmykkingsoppdrag, offentlig og privat. Hun er innkjøpt av Norsk kulturråd og Rogaland kunstmuseum og har mottatt flere stipend. Kunstneren arbeider i en teknikk som visuelt uttrykker seg i stofflige objekter, intense og kontrastfulle i farge og form. Tematisk kan maleriene karakteriseres som abstrakte landskap.
 

 
 

CV

Utdanning:
1983-85 Valands Konsthøgskola, Gøteborg
1979-82 Vestlandets Kunstakademi, Bergen
1978-79 Kunstskolen i Rogaland
1976 University of Houston

Separatutstillinger:
2006 Kunstgalleriet, Stavanger
2005 Galleri Giga, Stord
2005 Galleri Lofoten, Svollvær
2004 Jæren Friluftsgård
2003/04 Rogaland Fylkeskunstlag vandreutstilling
2003 Galleri Amare
2002 Kunstgalleriet, Gausel
2002 Gallerihuset, Stavanger
2001 Alta Kunstforening
2001 Kirkenes Kunstforening
2001 Hammerfest Kunstforening
2001 Vadsø Kunstforening
2001 Gallerihuset, Stavanger
2001 Sandnes Kunstforening
1998 Mai Jazz – 98, Stavanger
1998 ONS – 98 1996 Speculumfestivalen – 96, Stavanger Kunstforening
1995 Hå Gamle Prestegard, Norsk Kulturråds 30 årsmarkering
1994 Galleri Katta, Kristiansand
1993 Hå Gamle Prestegard
1991 Speculumfestivalen – 91, Rogaland Kunstnersenter
1990 Sandnes Kunstforening
1985 Galleri Garmer,Gøteborg

Gruppe- og kollektivutstillinger:
2002, 04 Kunstgalleriet, Stavanger
2000 «Avstand 9,2cm», Haugesund Kunstforening
2000 Sandnes Kunstforening
1999 Gallerihuset, Stavanger
1998 Sandefjord Kunstforening
1997 «Diagnose»,Stavanger Kunstforening
1995 Galleri F-15
1994 Galleri Opdahl
1992 Rogaland Kunstnersenter, Jubileumsutstilling
1992 «Syv fra Rogaland», Vence, Frankrike
1991 Galleri Gann, Sandnes
1990 Haugesund Kunstforening
1990 Mandal Kunstforening
1989 Stavanger Kunstforening
1989 «Graphica Norwegica», Stavanger og Oslo
1989 «På hud og hår», scenografi , kostymer, Paris
1979/88/89/94 Vestlandsutstillingen

Innkjøp:
1990 Rogaland Kunstmuseum
1987/89 Norsk kulturråd

Utsmykninger / innkjøp:
2006 Osjord AS Forus
2004 Adj. Hauglandsgt. Bofellesskap
2003 Flor og fjære, Stavanger
2002 Haugåstunet Sykehjem, Stavanger
2002 Astra Zeneca AS, Stavanger
2001 HIS, Høyskolen i Stavanger
2000 Madlavoll skole
2000 Shell, Oljedirektoratet,Stavanger 1999 GE-kapital, Stavanger
1999 Austagder psykiatriske sykehus
1999 Petroleum Services, Forus
1999 Aker, Stavanger,(innkjøp)
1999 Norsk Oljemuseum,(innkjøp)
1998 Ernst & Young, Forus
1998 Stavanger Forum
1998 HIS, Høyskolen i Stavanger
1997 Gamle Bryne Mek
1996 Skeisvang skole, Haugesund
1995 Stavanger tinghus
1995 Stavanger kretsfengsel
1995 Elf vannforskningssenter, Mekjarvik
1994 Bates, Stavanger
1991 Mega, Sandnes
1990 BP, Forus
1989 Statoil, Forus vest
1988 Stavanger lufthavn

Stipend:
2001 Statens materialstipend
2000 NBK legatstipend
1995 Kulturdepartementets utstillingsstipend
1995 Statens reisestipend
1989, 90, 91, 93, 94, 2003, 04 Vederlagfondets stipend
1988 Rogaland fylkes Kulturstipend
1980 Stavanger kommunes materialstipend

Konsulentoppdrag:
Strand videregående skole. Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune. Kunstner: Stig Andresen Ferdigstilt 1992.
Arkeologisk museum, Stavanger. Oppdragsgiver: Utsmykkingsfondet. Kunstner: Mari Røysamb Ferdigstilt 1994.
Rogaland Psykiatriske sykehus. Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune. Kunstnere: Beret Aksnes og Gunnar Torvund. Ferdigstilt 1995.
Sandnes Kulturhus. Oppdragsgiver: Sandnes kommune Kunstner: Ole Lislerud. Ferdigstilt 1999.
Stavanger Fengsel. Oppdragsgiver: Utsmykkingsfondet. Kunstnere: Kjetil Berge og Brit Bøhme. Ferdigstilt 2000.
Tasta sykehjem. Oppdragsgiver: Stavanger kommune. Kunstnere: Stig Andresen og Anne Brit Soma Reienes. Ferdigstilt 2002.
Tasta omsorgsboliger. Oppdragsgiver: Stavanger kommune. Kunstner: Mona Eckhoff Sørmo. Ferdigstilt 2002.
Våland skole. Oppdragsgiver: Stavanger kommune. Kunstner: Per Dybvig. Ferdigstilt 2004.
Vågen videregående skole. Oppdragsgiver: Utsmykkingsfondet. Planlagt ferdigstilt 2009.